Spremljanje opravljenega dela

Učinkovit način spremljanja opravljenega dela po delovnih nalogih, opravilih. Spremljanje se vrši na različne načine (Mobilno, BCD, RFID ..) Obsega tudi potrjevanje ter obračunavanje.

Običajno si registracijo delovnega časa predstavljamo kot beleženje prisotnosti na delovnem mestu. Pogosto pa to ni dovolj, pojavi se potreba po beleženju dejavnosti znotraj prisotnosti na delovnem mestu. Na videz preprosto opravilo od zaposlenih zahteva doslednost in natančnost beleženja, saj so samo realni podatki uporabni. Uspeh uporabe sistema je odvisen predvsem od načina in enostavnosti beleženja. Idealna kombinacija je povezava s sistemom registracije delovnega časa. Že dobro uveljavljen sistem registracije delovnega časa eTM kot dodatek ponuja beleženja in spremljanje dejavnosti. Sistem je primeren za različne vrste beleženja (storitvena dejavnost, proizvodnja ...). Rešitev kombinira različne tehnologije za zajem podatkov, osebni računalnik, NFC, RFID, laserski čitalci črtne kode in mobilne naprave. Izbira sistema je odvisna predvsem od potreb in vrste naročnika.

Glavne funkcionalnosti sistema eTM z beleženjem dejavnosti.

Delovni nalogi
Osnova sistema so delovni nalog, ki se kreira ročno, ali pa preko elektronskih sporočil (help-desk). Delovni nalogi so lahko tudi letni ali mesečni. Na delovnem nalogu se določijo dejavnosti, ki so potrebne za izvedbo delovnega naloga. V primeru obračuna se lahko določijo še ostali podatki (urna postavka, način obračunavanja ...).

Dodelitev oseb na delovne naloge
Delovnemu nalogu se dodelijo dejavnosti in osebe, ki ga bodo izvajale. Dodeljevanje oseb je lahko avtomatsko, ali pa se dodeli ročno.

Beleženje aktivnosti
Ko je delovni nalog pripravljen, lahko pričnejo zaposleni beležiti svoje dejavnosti. Možnih je več načinov (mobilne naprave, prijavna konzola, kontrolne točke CPC, nalepke …). Način je odvisen predvsem od načina dela naročnika.

Potni nalogi
V primeru obiskov pri strankah sta na voljo dva načina beleženja preko dogodka »Služben izhod na konzoli« ali preko NFC nalepk na končnih lokacijah. Slednji način je še posebej uporaben tam, kjer je eno poslovno potovanje sestavljeno iz obiskov več strank.

Potrjevanje opravljenega dela
Po zaključku opravila naročnik preko elektronskih poti potrdi opravljeno delo in s tem zaključi delovni nalog. Sledi obračun delovneih nalogov, ki so lahko sprotni ali pa mesečni.

Komu je sistem namenjen?
Takšen celovit sistem prinaša številne prednosti tako naročnikom kot izvajalcem. Zaradi svoje zasnove in našega posluha željam strank, je sistem pridobil veliko uporabnih funkcionalnosti, ki v praksi močno poenostavljajo poslovanje. Živimo v času, kjer je ključno, da podjetje zmanjša nepotrebno administracijo, ter uredi evidenco in spremljanje delovnega časa s takšnim sistemom s katerim vsi veliko pridobijo.


Spremljanje dela


Brezplačno testiranje eTM

Izpolnite obrazec in nam pošljite vaše povpraševanje. Oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.