O sistemu eTM

Evidenco delovnega časa večina uporabnikov dojema kot »štemplanje« in nadzor zaposlenih. Z vidika zaposlenih to sicer res drži, vendar pa za podjetje evidenca delovnega časa prinaša številne prednosti.

Moderno zasnovan sistem eTM prinaša številne prednosti tako podjetjem kot tudi zaposlenim.

Različni načini evidentiranja
V skoraj petih letih delovanja sistemaeTM se je kot ena največjih prednostipokazala fleksibilna možnostevidentiranja. Sistem namrečomogočaevidentiranje preko fiksnonameščenega registratorja, mobilnihnaprav, SMS-ov, spletne strani. Pomembno je, da so vsi podatki zbrani

Podatki vedno in povsod
Za podjetje je poglavitno dejstvo, da jevpogled v trenutno stanje zaposlenih neglede na način evidentiranja vednomogoč. Prav tako odpade potreba povarovanju in arhiviranju, saj za vseposkrbi rešitev v oblaku.

Prisotnost še ne pomeni učinkovitosti
Sistem eTM omogoča tudi spremljanje porabljenega časa. Učinkovitost se spremlja z delovnimi nalogi in opravili, ki lahko služijo tudi kot osnova za obračun ali račun naročniku storitev. Vklop in izklop opravil selahko izvajata preko spletnega vmesnika na delovnem mestu ali pa preko posebnih kontrolnih točk v proizvodnji. Identifikacija oseb se izvaja z obeski ali karticami, izbira
opravil pa s črtno kodo.

Pridobitve za zapolsene
Zaposleni so običajno tisti, ki najbolj skeptično gledajo na uvedbo delovnega časa. Skeptičnost verjetno izhaja iz dejstva, da se je sistem v preteklosti velikokrat uvajal samo zaradi kontrole zaposlenih.

Z sistemom eTM pa zaposleni pridobijo:

  • Ažuren vpogled v podatke, število ur,saldo dopusta, urnik, dnevni režim.
  • Različne načine evidentiranja (mobilnenaprave, SMS …).
  • Elektronske dovolilnice (dopusti,izhodi, popravki, potni nalogi, …).
  • Spletni portal https://minioffice.si, kjerlahko spremljajo in urejajo osebniprofil.


Prednosti za računovodstvo
Sistem omogoča samodejen način beleženja nadurnega del in različnih dodatkov. Nastaviti je mogoče različna pravila glede obračuna rednega dela in jutranjih prihodov. Sistem omogoča nastavitev fiksnih urnikov ali pa samodejno izbiro urnika glede na prihod. Uvoz podatkov za obračun plač v najpogosteje uporabljene računovodske sisteme je
mogoč preko več kot deset konektorjev.

Prednosti za tajništvo
Sodobnih evidenc si podjetje ne more predstavljati brez sistema elektronskih dovolilnic. Zaposleni tako lahko po elektronski pošti zaprosijo za dopust, razne izhode, službena potovanja in popravke pri registraciji (pozabil prijaviti, …). Ko nadrejeni potrdijo elektronsko dovolilnico so ažurirani tudi podatki. Obveščanje je lahko preko emaila ali SMS sporočil.Brezplačno testiranje eTM

Izpolnite obrazec in nam pošljite vaše povpraševanje. Oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.