Oddaljeni ukazi

Ukaz Pomen
UPDATE Posodobi na najnovejšo različico
REBOOT Ponovno zažene napravo
CMD {ukazi... linux} Požene katerikoli LINUX shell ukaz ki je znottraj zavitih oklepajev
DELETE Izbriše iz baze vse delavce, delovni case in firme
DELETE ALL Izbriše vse kot ukaz DELETE zraven tega pa še vse zabeležene dogodke in loge
DELETE LOG Izbriše vse loge
NOVO STANJE Naloži novo stanje firme
INFO Vrnejo se sistemske informacije o konzoli (porabljen prostor,..)

Ukazi na napravi

Ukaz Pomen
XNAST Odpri okono z nastavitvami
XREBOOT Ponovno zažene napravo
TESTXX Pozene test naprave. Namesto XX stevilo testov
XNOVO Prenese novo stanje na konzolo
XURA Sinhronizira uro z stržnikom
XDELETE Izbriše iz baze vse delavce, delovni case in firme
XDELETEALL Izbriše vse kot ukaz XDELETE zraven tega pa še vse zabeležene dogodke in loge
XDELETELOG Izbriše vse loge
RFIDWxPyzz Določimo izhodne pine na določeno vrednost.
x-Številka čitalca (1,2..)
y-Zaporedna številka pina (1 ali 2)
zz-Številka pin
RFIDWxDyy Določimo dogodek na ćitalec
x-Številka čitalca (1,2..)
y-ID dogodka (0 - vsi dogodki, 1,2,3.. ostali iz etm)
PROXYURLxxxxx Nastavi URL za proxy. xxxxxx zamnjamo z pravim naslovom.
PROXYPORT Nastavi PORT za proxy. xxxxxx zamnjamo z pravim portom.

Nastavitve konzole

Komanda Zaloga vrednosti Tip Privzeta nastavitev Opis
PRIJAVA_PIN 0 ali 1 INT 1 Onemogoči prijavo z pomočjo PIN-a
CAS_DOGODKI čas v ms INT 5000 Nastavi čas kako dolgo so dogodki prikazani uporabniku
CAS_RESET čas v ms INT 3000 Nastavi čas kako dolgo je po potrditvi dogodka prikazano sporočilo
PRIKAZ_ZADNJI_DOGODEK 0 ali 1 INT 0 Nastavi če prikaže ob potrditvi dogodka tudi prejšni dogodek(vezano samo na konzolo)
NAPIS_OBISKOVALEC 0 ali 1 INT 1 Izpiše se napis obiskovalec, če ima delavec to možnost
RELE1_BREZ_IZBORA 0 ali 1 INT 0 Če se ne izbere noben dogodek, ko se prikažejo dogodki. Potem ob koncu možnosti odpri rele 1
RELEx_CAS čas v ms INT 1000 Nastavi čas za rele na CPC napravah glede na port (primer RELE1_CAS, ..RELEx_CAS)

Barve gumbov

Barva Znak za barvo - tipa char
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
privzeta barva - ko ni določena druga

Slike na gumbih

Slika Znak za sliko - tipa char
0
1
2
3
4
5
6
7
8
H
G
F
E
D
B
A
C

Nastavitev dogodkov

Specialni pomen:Link za pregled:
http://www.e-tm.si/displaylayout.aspx?id=224
id = firma stranke